BG EN
Biological Concepts on Bisphosphonate Treated Patients in the Context of Increasing Patient Life Quality and the Need for Oral Surgical Procedures

Ортодонтия

ОртодонтияОсвен за лечение на деца и подрастващи, ние използваме ортодонтското лечение при възрастни хора като част от общото лечение на пародонтозата и при подготовка на големи протетични или имплантологични възстановявания.

За прецизното и прогнозируемо ортодонтско лечение се доверяваме на доказани специалисти в областта.