+359 (52) 61 37 38
+359 (52) 61 37 38
Запиши си час

Опит.
Качество.
Професионализъм.

За клиниката

“Дентален Център – Център по дентална протетика – АБАДЖИЕВИ” ЕООД е създаден преди 19 години в гр.Варна от проф. д-р Методи Абаджиев, д.м.н.
Основната дейност на Денталния център е оказване на извънболнична дентална помощ, чрез прилагане на съвременни диагностични и лечебни методи в областта на зъбопротезната имплантология и пародонтология, на консервативната, хирургичната, протетичната, естетичната и козметичната дентална медицина и профилактика.
Денталният център разполага с четири специализирани кабинета, рентген с възможност за дентални снимки, ортопантомографии и 3Д рентген, подходящ  за дентална имплантология, както и собствена зъботехническа лаборатория. Екипът на практиката е от квалифицирани лекари по дентална медицина, дентални асистенти, администратори и зъботехници.
Нашите пациенти са деца и възрастни- хора, които ценят своето време, търсят високо качество и професионализъм и желаят да получат адекватно и надеждно лечение.
Високото качество на предлаганите услуги, коректността и професионализма на екипа на проф. д-р М. Абаджиев,д.м.н. както и нарастващият интерес към съвременните методи на лечение в денталната медицина, утвърждават Дентален център “Абаджиеви”, като авторитетна практика, желан партньор и го подреждат на водеща позиция сред денталните практики във Варна и страната.

Мисия

Ние сме посветени на стремежа да предлагаме цялостно лечение на комплекса от меки и твърди тъкани в устната кухина както чрез конвенционални методи така и чрез прилагане на достиженията на съвременната имплантология. Нашият основен приоритет е цялостната рехабилитация на съзъбието.

Възникналите проблеми се разглеждат от гледна точка на причината за тяхното появяване и се решават на базата на задълбочен анализ на функционалната ефективност и перфектна естетика. Образоването на пациентите ни по отношение на здравето на твърдите и меки тъкани в устната кухина e също сред основните ни приоритети.

Нашите цели:

Удовлетвореността на пациентите
Непрекъснато да повишаваме качеството на предлаганите услуги
Изграждане на стратегически партньорски взаимоотношения
Запазване на утвърдения авторитет на “ДЦ-ЦДП-АБАДЖИЕВИ”

Защо ние?

Богат клиничен опит

Eдинственият академичен
екип с толкова богат клиничен
опит в региона.

Нови технологии

Непрекъснато инвестираме в обучение и доусъвършенстване на екипа в изучаването и прилагането на нови материали и технологии.

Пълен портфейл услуги

Предлагаме пълен портфейл услуги в областта на денталната медицина.

Галерия