+359 (52) 61 37 38
+359 (52) 61 37 38
Запиши си час

Какво представлява денталния имплант

13 May 2020

Нека да кажем с няколко думи какво представлява денталния имплант.

 

Няма значение дали ще кажем дентален имплант или имплантат. Имплантат идва от Немски, имплант идва от Английски. И двете думи са приети в България, но в професионалните среди по-често се използва думата – имплантант.

Нека да кажем какво представлява денталния имплант. Имплантът е един винт, който замества самия корен на зъба, завивайки се в самата кост. Покрива се понякога с лигавица и стои там до настъпване на остеоинтеграцията т.е. на вкостяването на импалнтанта от три до шест месеца, в зависимост от конкретния случай. След като мине този период на остеоинтеграция, имлантанта се отваря. Върху него се поставя едно пънче, а върху пънчето се поставя и корона. Ако бъдат поставени повече импланти, върху тях могат да бъдат и изработени мостове. Самите импланти се използват също като средство за фиксиране на една снемаема конструкция тип протеза.

Няма значение дали изгубения зъб, който желаем да заместим с имплант се намира във фронталната област или някъде назад. Навсякъде, стига да има достатъчно кост, било то естествена или добавена, ние можем да поставим дентален имплантант. Просто, естетическите изисквания във фронталната област са изключително големи, което налага и квалификацията на имплантолога да е изключително висока за да може да постигне един оптимален естетичен резултат.

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=gbOko6bD34o