BG EN
Biological Concepts on Bisphosphonate Treated Patients in the Context of Increasing Patient Life Quality and the Need for Oral Surgical Procedures

Зъботехническа лаборатория

Дентален център “Абаджиеви” разполага със собствена медико-техническа лаборатория, което значително скъсява сроковете за изпълнение на различните протезни конструкции. Близката колаборация между клиника и лаборатория позволява постоянен взаимен контрол на всеки един етап от изработката на конструкциите. В лабораторията са обособени четири работни места, оборудвана е със съвременна апаратура, необходима за извършването на следните дейности:
- анализ и планиране
- подвижни и неподвижни конструкции върху имплантати
- конвенционална металокерамика
- CAPTEK металокерамика
- изцялокерамични възстановявания(тричленни мостове, корони, фасети, инлеи, онлеи, овърлеи)
- безметални композитни конструкции от Adoro-Vektris (тричленни мостове, корони, фасети, инлеи, онлеи, овърлеи, шини при пародонтоза)
- метални щтифтови възстановявания
- моделнолети конструкции
- ставни, телескоп и фрезпротези
- класически полимерни частични и тотални протези
- тотални протези изработени с IVOCAP система
- всякакъв вид репаратури
- всякакъв вид шини(спортни, за бруксизъм)
- Емпрес 2
- CAD/CAM технологии

Екипът на Дентален център “Абаджиеви” разполага с екип от висококвалифицирани професоналисти, усъвършенстващи непрекъснато своя академичен опит и развиващи своите специализации, позлващи най-съвременните постижения в областта на денталната медицина.