BG EN
Biological Concepts on Bisphosphonate Treated Patients in the Context of Increasing Patient Life Quality and the Need for Oral Surgical Procedures

Зъбни имплантати

Зъбопротезна имплантология

Какво представляват зъбните имплантати?Зъбните имплантати са структури от алопластичен (изкуствен) материал-най-често титан. Те заместват естествените зъбни корени. Върху тях се поставят надимплантатни пънчета и корони. Лечението с вътрекостни имплантати е съвременният метод за възстановяване на дъвкателната ефективност и естетика при пълна или частична загуба на зъбите.
Зъбните имплантати могат да подобрят цялостното качество на живота ви като:

• Зъбните имплантати помагат за предотвратяване на загубата на кост


Когато загубите зъб, вече няма сили, които да се предават към костта и тя започва да се стопява. Загубата на кост ще продължи и може да промени усмивката ви. Зъбите от двете страни на изгубения зъб може да започнат да се разместват довеждайки до допълнителни празнини в съзъбието и неприятен външен вид. Традиционният вариант за заместване на липсващият зъб, е мост, залепен с цимент , който успешно замества коронката, но не замества корена на зъба. Последствията от това водят до загуба на костта.
Зъбният имплантат е единственият вариант за заместване на липсващ зъб, както по отношение на коронката, така и по отношение на корена. Имплантатът действа като естествен зъбен корен, който прехвърля дъвкателните сили и запазва костта здрава.
• Зъбните имплантати позволяват да захапвате и дъвчете по естествен начин
При протезите на основата на имплантати местенето, плъзването и тракането не съществуват. Няма промяна в говора, както при обикновените протези и може да захапвате и дъвчете естествено.
• Зъбните имплантати Ви позволяват отново да изпитате наслада от храната
Вкусовите ви усещания се подобряват.
• Зъбните изплантати Ви помагат да запазите здрави естествените си зъби
При зъбния имплантат не е нужно да се изпилява съседен зъб. Имплантатът осигурява необходимата опора за коронката.
• Зъбните имплантати Ви позволяват да говорите естествено
• Зъбните имплантати Ви помагат да се чувствате по-привлекателни
• Зъбните имплантати осигуряват постоянно решение за липсващите зъби
• Зъбните имплантати Ви помагат да се наслаждавате изцяло на живота си


Какво представлява лечението със зъбни изплантати?Процедурата по поставяне на зъбни имплантати е колективно усилие между вас, вашия имплантолог, имплантологичен асистент и зъботехник, специализирал зъбопротезна имплантология.
Доказано е, че съвременната имплантология е протетично водената имплантология. Това означава, че за да се определи правилно мястото на даден зъбен имплантат е необходимо да знаем точно каква протезна конструкция (коронка, мост, подвижна протеза) ще бъде изработена след остеинтеграцията (вкостяването) на имплантата. Това става с така наречения имплантологичен (рентгенологичен) водач. Той се явява прототип на окончателната конструкция на зъбните имплантати.

Първо посещение за поставяне на зъбни имплантати:
След консултация, в зависимост от вашето състояние и избрания тип имплантологично лечение, вашият имплантолог ще вземе отпечатък за изработване на имплантологичен (рентгенологичен) водач.
В него са вградени рентгеноконтрастни маркери, които ще покажат точното място на зъбните изплантати в костта. При по-големи имплантологични възстановявания(изцяло обеззъбени челюсти) или липса на достатъчно кост, е възможно да се направи и водач, които да определя не само мястото, но и позицията на зъбните имплантати в костта.

Второ посещение за поставяне на зъбни имплантати
Изработеният водач се напасва в устната кухина и с него се прави панорамна снимка, а в много случаи и компютъртомография (скенер)
Имайки данните от рентгеновите изследвания, имплантологът вече може да направи вашия план на лечение.

Трето посещение за поставяне на зъбни имплантати
Това посещение е изключително важно, тъй като на вас в детайли ще ви бъде разяснен целият лечебен план. По този начин вие ще имате възможност да добиете ясна и точна представа за същността на манипулациите при поставяне на зъбни имплантати и да разберете какви са вашите задължения по време на заздравителния процес и след това. Не на последно място, точният финансов план в началото на лечението чрез зъбни имплантати е признак на професионализъм, пораждащ взаимно доверие.

Четвърто посещение за поставяне на зъбни имплантати
Великият руски полководец Суворов е казал: “ Тежко е в учението, леко е в боя” Смисълът на тази фраза през призмата на имплантологичното лечение е,че професионално проведената подготовката на лечението отнема повече време от самото поставяне на зъбните имплантати. Но това гарантира дълготрайност на имплантологичното лечение.
Това е посещението за същинската имплантация.
В зависимост от начина на имплантиране и броя на поставяните зъбни имплантати времетраенето на манипулацията е от 20 минути до два-три часа.

Пето посещение за поставяне на зъбни имплантати
Контролен преглед и контролна панорамна снимка.

Шесто посещение за поставяне на зъбни имплантати
(само за закрито имплантиране)
Сваляне на конци.


Как ще бъдат поставени зъбните имплантати?Първо, зъбните имплантати, които изглеждат като конични или цилиндрични винтове, се поставят във вашата челюст. През следващите два до шест месеца, зъбните имплантати и костта се оставят да се скрепят заедно(остеоинтеграция) и да формират основата за вашите изкуствени зъби. Често втори етап на процедурата е нужен, за да се разкрият зъбните имплантати и да се прикрепи надстройката.

Това малко титаново пънче, наречено надстройка, завършва основата, върху която вашият нов зъб ще бъде поставен. Венците ви ще бъдат оставени да заздравеят до няколко седмици след тази процедура. Има системи от зъбни имплантати, които не изискват втори етап. Те използват имплантат, който си има прикрепено удължение. Вашият имплантолог ще ви посъветва коя система е най-добра за вас. Най-накрая короната, която замества зъба, ще бъде създадена за вас от вашия имплантолог и ще бъде прикрепена към надстройката. Скоро вие ще усетите възстановеното спокойствие във вашата усмивка и във вашата способност да дъвчите и да говорите. Зъбните имплантати са толкова естествени на усещане, че вие може да забравите кога изобщо сте изгубвали зъб.


Процедурата по поставяне на зъбни имплантати сравнително безболезнена ли е?Да! Много пациенти съобщават, че ваденето на зъб е много по травмиращо преживяване, отколкото поставянето на зъбни имплантати. Процедурата обикновено се извършва в денталния кабинет с местна упойка и е абсолютно безболезнена, дори и след като премине действието на упойката рядко има слаба болка.


Може ли организма да отхвърли зъбните имплантати?Приемането на зъбните имплантатите от организма е физиологично обоснован и закономерен процес, наречен остеоинтеграция.
Успеваемостта на съвременните имплантатни системи е 95%-98% за горна и 91%- 95% за долна челюст.
Разбира се, това важи само в случаите на прилагане на съвременните системи имплантати, отговарящи на най-актуалните изисквания и световни стандарти и то в случаите, в които лечението е проведено от имплантолог специално подготвен и обучен.
Съвременните зъбни имплантати по правило се приемат от организма. Даже нещо повече, титанът предизвиква образуване на нова кост като по този начин физиологичната и болестна атрофия на челюстните кости се забавя.


Може ли да се постави временен зъб докато трае лечениетоДа! В повечето случаи ще ви бъде поставен временен зъб, който да запълни мястото на коронката, докато имплантатът се интегрира в костта. Вашият имплантолог най-добре ще ви посъветва за подходящото решение съобразно вашия конкретен случай.


Ще мога ли да се храня нормално по време на периода на лечение?Да! В повечето случаи можете да ядете каквото пожелаете. Възможно е да бъдете помолени да избягвате да дъвчете в областта, където са поставени имплантатите за кратък период след операцията, но след като мине това време можете да се храните както обикновено.


Има ли възрастова граница за поставяне на зъбни имплантати?Не. Стига да няма здравословни проблеми от рода на ендокринно или злокачествено заболяване, подтискащо имунната система или заболяване, представляващо противопоказание за каквато и да било хирургическа интервенция.


Колко струва възстановяването с имплантат?Тъй като всеки пациент има различни нужди и приоритети, лечението със зъбни имплантати и неговата цена са различни. Вашият имплантолог ще ви предложи примерна цена, след като прецени от какво лечение се нуждаете. Някои от факторите, които могат да повлияят на цената на лечението са:
• броят на необходимите зъбни имплантати
• видът заместващи зъби
• допълнителни процедури, които може да се наложат
Важно е да се обмислят дългосрочната и краткосрочната цена, когато вземате решение за замяната на зъба. Лечението със зъбни имплантати може да е доста голяма първоначална инвестиция, но в дългосрочен план обикновено е много по ефективно от всичко останало.