BG EN
Biological Concepts on Bisphosphonate Treated Patients in the Context of Increasing Patient Life Quality and the Need for Oral Surgical Procedures

Тимбилдинг

Между 80 и 92% от хората в трудоспособна възраст в света работят в колектив. (Процентите варират в широки граници в различните информационни източници.). Огромната част от тази „орда” работещи са професионалисти в сферата, в която са заети. Това, само по себе си, е похвално, НО...

Голямото „НО” се дължи на факта, че хората приоритетно работят в колектив. В него , в колектива, е закодирано изкуството да се работи професионално, отговорно към себе си и другия/те до теб и едновременно с това да осъществяваш амбициите си.

В нашата клиника екипът се създава и усъвършенства и чрез методите на т.нар. „team building”. Специалистите в тази област казват още, че тиймбилдингът е като отдушник или клапа, които освобождават напрежението, натрупано от комуникацията само в служебна среда и на професионални теми...