BG EN
Biological Concepts on Bisphosphonate Treated Patients in the Context of Increasing Patient Life Quality and the Need for Oral Surgical Procedures

Пиезохирургия

ПиезохирургияПиезохирургията е неразделна част от съвременната пародонтология и имплантология. Отнемането на кост чрез вибрация на специализирано оборудване и инструментариум, а не чрез ротация на режещи инструменти позволява голяма прецизност, атравматичност и сигурност, водещи до щадене на твърди и меки тъкани.