BG EN
Biological Concepts on Bisphosphonate Treated Patients in the Context of Increasing Patient Life Quality and the Need for Oral Surgical Procedures

За пациенти

Управление на риска

Спазвайки съвременните изисквания за дезинфекция, механична и химична обработка на инструментите, които индивидуално фолирани с индикатор за стерилност се автоклавират под налягане и висока температура, осигуряваме спокойствие не само за пациента, но и за самите нас.
Водейки се от най-добрите световни практики, нашите клинични решения се отличават с висока степен на сигурност. За нас сигурността на пациента е компонент от нашата собствена сигурност.


Лични данни

“ДЦ-ЦДП-АБАДЖИЕВИ” ЕООД е регистриран като администратор на лични данни. Информацията, предоставена ни от пациента относно здравословно състояние и лични данни са защитени от трети лица.


Посещения

Всеки пациент е специален за нас. Наше задължение е да Ви предоставим пълна информация относно Вашето състояние, последващо лечение и възможни алтернативи. Ето защо е необходимо винаги посещенията да са предшествани от предварително уговорен час за извършване на конкретна манипулация по предварително изработен план на лечение.