BG EN
Biological Concepts on Bisphosphonate Treated Patients in the Context of Increasing Patient Life Quality and the Need for Oral Surgical Procedures

Естетична и козметична дентална медицина

Естетична и козметична дентална медицинаСтремежът към високо естетични конструкции и композитни възстановявания е неразделна част от съвременната дентална медицина. За тази цел ние прилагаме високотехнологични нано-технологии и осъвременяваме оборудването си и клиничната си техника според последните достижения в областта.

Днес повече от всякога социалният статус на човек се определя и от неговата усмивка. Възможността за козметични корекции по отношение на бяла(зъби) и червена(венци) естетика ни прави търсени партньори на пациенти с изключително високи естетични изисквания.