BG EN
Biological Concepts on Bisphosphonate Treated Patients in the Context of Increasing Patient Life Quality and the Need for Oral Surgical Procedures

Детска дентална медицина

Детска дентална медицинаЛечение на кариеси и неговите усложнения - пулпити, периодонтити (периапикални остеити), гингивити, пародонтити, Предпазване от кариес, чрез покриване на фисурите със силант. Обучение в добра и правилна устна хигиена, мотивация. Изработка на местопазители.